Burhan ISLEYEN

DUPLOK

Hz. ŞİT (a.s) Kimdir?

Şit (a-s) Hz. Âdem’in beşinci çocuğudur, annesi Havva’dır ve Kur’an’da adı geçmeyen peygamberlerdendir (İbn Sa’d, Tabakatu’l-Kübra, Beyrut 1957, I, 39). Şit (a.s)’a Şis de denir. Şis kelimesi İbranicedir. Süryanicede buna Şas ve Arapçada Şes denir. Esas manası “Hibetullah”dır. Türkçe karşılığı Allah’ın vergisi, hibe ve bağışı demektir (et-Taberî, Tarih, Mısır 1326, I, 76). Rivâyetlere göre Âdem… Continue reading

Demirdeki SIR

Demir, Kur’an’da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye “Hadid” ismi verilmiştir ki, “demir” manasına gelmektedir. Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur: “Biz demiri indirdik ki, onda çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar vardır.” (Hadid Suresi 25) Ayet-i kerimede, demirin oluşumu için kullanılan “enzelna” tabiri, “Biz indirdik” manasına gelmektedir. Hâlbuki bizim bildiğimiz… Continue reading

VY Canis Majoris Efsanesi

Büyük Köpek Takım Yıldızı içinde bulunan VY Canis Majoris ya da kısa adıyla VY CMa, bilinen en büyük yıldızlardan biri. Dünya’dan yaklaşık 3.840 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu devasa yıldız aynı zamanda aydınlatma gücü en yüksek yıldızlardan da birisi. Minnesota Üniversitesi profesörü Roberta M. Humphreys, VY CMa’nın yarıçapının 1800-2.100 güneş yarıçapı genişliğinde olduğunu ileri sürüyor. Boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi için, eğer… Continue reading

Jeneratör Nasıl Çalışır?

Jeneratörler Nasıl Çalışır? Jeneratörler kendileri enerji üretmezler. Mekanik enerji oluşturmak için bir enerji kaynağı (gaz veya propan gibi) kullanırlar. Suyu hareket ettiren ancak içinden akan su yaratmayan bir su pompası gibi, jeneratörler bunu elektromanyetik indüksiyon prensibini kullanarak başarırlar. Bu mekanik enerjiyi ve bir mıknatıs kullanarak, mekanik enerji, elektronları sabit bir elektron akışı oluşturmak üzere hareket… Continue reading

Telefonumuzdaki “G” Neyi İfade Ediyor?

Bağlantı Hızı Nedir? Bağlantı hızı teknik olarak bant genişliği olarak ifade edilir. Bant genişliği ise haberleşmenin kanalının kapasitesi olarak tanımlanır. Eğer internetteki veri alım-iletim ihtiyaçlarınız bant genişliğinizden büyükse o zaman hız problemi yaşarsınız. Hızınızın çok yüksek olması herhangi bir sorun yaşamayacağınız anlamına gelmez. Bandınız ne kadar geniş olursa olsun veri aktarma-alma trafiğiniz yüksekse yine de… Continue reading